Därför tar det lång tid att utveckla cancermediciner

lördag 12 september 2020

Carl-Erik Olsson
Vid Tanumsklubbens möte den 11 september medverkade professor Bengt Gustavsson.

Han har en gedigen meritlista som chef och forskare vid Salhlgrenska Universitetssjukhuset med omfattande internationellt samarbete och nätverksbyggande. Han har utvecklat läkemedel och medicintekniska produkter för behandling av kolorektal cancer. Föredraget gav en historik och inblick de utmaningar som mött forskarna inom hans specialområde. Bland annat fick vi veta att det var först 1972 som man lyckades hitta ett läkemedel som var verksamt mot cancer. Sedan dess har utvecklingen gått gått starkt framåt tack vare omfattande forskning. Idag ser prognosen betydligt bättre ut för den som får diagnosen cancer i tjocktarm och ändtarm. Idag har man förstått att varje cancerfall är unikt och kräver individuellt anpassad behandling. Men det är ett mödosamt och väldigt kostsamt arbete att utveckla nya cancermediciner till färdig produkt, vilket gör läkemedlen dyra.  Det gäller inte minst de kliniska testerna. Professor Gustavsson gav exempel på ett läkemedel som han själv varit med att utveckla och som är i slutskedet av testningen. Om allt går bra så har framtagningen av detta läkemedel tagit närmare 50 år från starten! Frågestunden efteråt vittnade om stort intresse för ämnet och stor uppskattning av föredragshållaren. Hans framtidsvision ingav förhoppningar om att med forskningens hjälp besegra flera av våra folksjukdomar.