Rotarys masterutbildning i freds- och konflikthantering

fredag 19 april 2024

Jan Smedh

Är du intresserad av att vidareutbilda dig på Mastersnivå i freds- och konflikthantering?
Eller är ni en klubb som har en kandidat ni vill lyfta fram?

Den här sidan innehåller information om Rotary Peace Centers och hur man söker ett Fellowship. 

Utbildningen är unikt meriterande och kan leda till fantastiska möjligheter.

Se presentationen av de studenter som startade sin utbildning i Uppsala hösten 2023 och hör varför några sökte programmet på YouTube. Du kan även lyssna på Rotary Peace Fellow Jamie LeSueur, som blev utsedd till Uppsala University Alumnus of the Year 2020 och hans erfarenhet av arbetet efter utbildningen.

Ansökan för 2025 är öppen mellan 1/2 och 15/5 2024

Notera att ansökan skall tillstyrkas av en Rotaryklubb. Vill du ha hjälp med detta eller undrar över något annat om ansökningsprocessen kan du skriva till peacefellow@rotary.se

Inom Rotarys fokusområde Verka för fred har Rotary samarbete med utvalda universitet (så kallade Rotary Peace Centers).

Utbildning på Masternivå:

Professional Development Certificate Program

Dessa universitet erbjuder akademisk utbildning i bland annat konfliktlösning, mänskliga rättigheter, förhandling, icke-våld, fredsbyggande och försoning.

Varje år delar Rotary ut stipendier till drygt 100 personer som önskar studera vid ett Rotary Peace Center.

I stipendiet ingår alla undervisnings- och andra universitetsavgifter, ett månadsbidrag för rum och pension, transport och stipendium för en sommarpraktik, finansiering för deltagande i akademiska konferenser, resor etc.

Svenska medborgare kan söka stipendier till alla universitet i programmet, utom Uppsala.

Rotary erbjuder var och en av stipendiaterna (som kallas Rotary Peace Fellows) en kontaktfamilj på studieorten som kan assistera med praktiska göromål samt introducera dem i sitt lokala nätverk.

Följande erfarenheter efterfrågas för att kvalificera sig som sökande till Rotarys stipendium till studier i freds- och konflikthantering:

  • Kandidatexamen
  • Minst tre års relaterad arbetslivserfarenhet för master-programmet
  • Fem års relaterad arbetslivserfarenhet för certifikat-programmet
  • Kunna förklara sin personliga plan för att främja fred i överensstämme med Rotarys uppdrag
  • Behärska engelska språket [Toefl-test krävs]
  • Visa ledarskapsförmåga
  • Ha ett starkt engagemang för tvärkulturell förståelse och fred

Lägg märke till att denna utbildning är så attraktiv globalt så att de som till slut får stipendiet ofta är långt mer meriterade. Av de normalt ca 1000 som blir godkända att faktiskt söka stipendiet blir drygt 100 till slut antagna och har i snitt 7 års relaterad arbetslivserfarenhet och oftast både en och två examina.

Utbildningen håller mycket hög nivå och ger del i ett fantastiskt alumni nätverk.

Idag har över 1600 personer globalt gått igenom utbildningen och finns över hela världen på nyckelpositioner - här kan du se vad de gör idag: https://infogram.com/peace-fellowships-peace-center-alumni-2023-en-1h0n25yvlzejz6p

Här finns information om ansökningen på engelska.

Du kan också skriva till peacefellow@rotary.se

Bli en av Rotarys fellows