Afganska flyktingungdomar

lördag 4 december 2021

Lars LandeliusIntegration av afganska flyktingungdomar enligt ”Gymnasielagen”   Under 2015 beslutade riksdagen att ett stort antal ensam kommande flyktingungdomar från Afghanistan skulle ges möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige under förutsättning att de först fullföljde en gymnasieutbildning och därefter inom sex månader skaffade sig en fast anställning (den så kallade gymnasielagstiftningen). I Tanums kommun placerades ett tjugotal ungdomar som Svenska kyrkan har tagit ansvar för.   Under sommaren 2021  beslutade styrelsen i Tanum Rotaryklubb att klubben skulle starta ett projekt för att försöka bistå ungdomarna med att hitta anställningar då de närmade sig slutet av gymnasieutbildningen.   Under hösten har klubben lyckats att ordna praktikplatser åt några ungdomar hos arbetsgivare i kommunen.   Förutsättningen för att få en anställning efter avslutad utbildning är, oftast att vederbörande har körkort. Någon körkortsutbildning har ungdomarna inte erbjudits. Rotary försöker arrangera och söka sponsring för körkortsutbildning åt ungdomarna varefter klubben genom sitt näringslivsnätverk avser att vara mentorer och försöka hjälpa ungdomarna till anställningar hos arbetsgivare inom kommunen eller i närområdet.