The Rotary Foundation - TRF

fredag 3 maj 2024

Mona Ulvåknippa

The Rotary Foundation

Nu är årets bidrag för 2024 till klubbarnas District Grant-projekt fördelade. Läs mer nedan.

Bildades efter att Rotarys världspresident 1917 ville skapa en funktion inom Rotary för: "Doing good in the World". Denna vision blev senare The Rotary Foundation som administrerar gåvor och realiserar dem i projekt. Ett exempel är End Polio Now.

Till alla Rotarianer; kom ihåg, våra bidrag till den Årliga fonden gör stor skillnad för många människor! 

Vad är The Rotary Foundations (TRF) uppdrag?

Rotary Foundations uppgift är att stödja Rotaryklubbar med bidrag till lokala och internationella, humanitära och kulturella projekt. Därigenom stöds Rotarys verksamhet för att uppnå Rotarys syfte och målsättning - Världsförståelse och fred. Rotary Foundation topp-rankas år efter år för sin effektivitet och välskötta organisation.

The Rotary Foundation omvandlar våra doneringar och gåvor till serviceprojekt som förändrar människors liv, både i vårt närområde och runt om i världen. Sedan starten för över 100 år sedan har fonden gett mer än 4 miljarder USD till hållbara projekt, som förändrat liv. 

Rotary Foundation stöder naturligtvis Rotarys främsta prioritet som är att utrota Polio.

Beskrivning av Rotary Foundations bidrag:

GLOBAL GRANT 

Bidrag till större humanitära projekt som görs i samverkan mellan klubbar i minst två länder. Ska täcka ett eller fler av Rotarys fokusområden.

DISTRICT GRANT

Bidrag till lokala eller globala projekt utifrån Rotarys värderingar och som utförs av enskild klubb/distrikt i egen regi eller i  samverkan med andra.

DISASTER RESPONS GRANT

Vid naturkatastrofer och krig kan ett Rotarydistrikt i området där det sker ansöka om ett Disaster Respons Grant från TRF. Beloppet är USD 25 000 och det sker en snabb hantering av godkännandet.

Rotary Foundation delar också varje år ut Rotarys fredsstipendier för studier inom ett Masters Program vid Rotarys Fredscenter som finns vid sex universitet i världen. Uppsala Universitet är ett av dessa. Distrikten har möjlighet att föreslå fredsstipendiater.    

Rotary är mycket stolta över att 90,8 % av de insamlade medlem går direkt till projekten, utan mellanhänder. Läs mer på Rotary International om hur enkelt det är att välja vilken sak du kan stötta genom att donera >>

The Rotary Foundation (TRF) - Förändrar människors liv

District Grant - Bidrag 2024

The Rotary Foundation, TRF:s, bidragsform District Grant är en möjlighet för distriktets klubbar att växla upp sina insatser för mindre projekt med upp till 100 %. Klubbarnas bidrag till TRF:s Årliga Fonden är grunden för hur mycket medel distriktets TRF-kommittee har att dela ut. TRF förvaltar inbetalningarna under tre år och under fjärde året ställs de till distriktets förfogande.

Det som betalades in under Rotaryåret 2020–21 har vi fått tillgång till detta år. Av de inbetalade medlen går 50 % till World Fund för att användas till Global Grant. 25 % går till distriktets District Designated Fund (DDF) som distriktet kan använda till Global Grant i eget eller annat distrikt. Resterande 25 % används för bidrag till våra klubbars District Grant. I år var detta belopp 59 850 kr. Detta har TRF-kommitteen fördelat på följande sätt.

 • Landvetter-Råda RK        4 000 kr till projektet Språktåget
 • Ljungskile RK m.fl.           25 000 kr till projektet Rent vatten i Kenya
 • Alingsås RK                        5 000 kr till projektet GREiT – Growing Enterpreneurship in Tanzania
 • Orust RK                              25 850 kr till projektet ROTSA – Rotary Tall Ship Academy

I år hade vi sju ansökningar till totalt belopp om c:a 200 000 kr.

Om fler av distriktets klubbar bidrar till Årliga Fonden kan TRF-kommitteen hjälpa fler klubbar i deras projekt. Det är viktigt att klubbarna betalar in till Årliga fonden.

Vi har också bidragit till ett Global Grant i Lettland med medel från vår DDF-fond. Det är ett projekt som heter Wing of Hope. Den ideella organisationen "Wings of Hope" i Lettland tillhandahåller samhällsbaserade tjänster och stöd till familjer med funktionshindrade barn, såväl som ungdomar och vuxna med funktionshinder sedan 2003. Wings of Hopes tjänster inkluderar ett daghem, flera terapier, yrkeskompetensutveckling och sysselsättningsmöjligheter i olika verkstäder.

Under de senaste åren har antalet individer som drar nytta av de tjänster som tillhandahålls av organisationen ökat markant. Följaktligen räcker nuvarande lokaler på Sigulda daghem och verkstäder inte till för att möta efterfrågan. Målet med projektet är att bidra till utbyggnaden av tjänster och att skaffa ytterligare utrustning för kompetensutveckling i verkstäder.

Det är Riga Hansa Rotary Club, distrikt 2410 som är lokal rotaryklubb och Münster-Himmelreich Rotaryklubb, distrikt 1870 som internationell partner i projektet. Münster-Himmelreich RK har ett samarbete med Riga-klubben sedan många år tillbaka.

Vi bidrar från vår District Designated Fond med USD 10 000 och den totala projektbudgeten är på USD 71 000. The Rotary Foundation växlar upp vårt bidrag med 80 % dvs USD 8 000.

Peter Gunnarson

DRFC

VARJE GÅVA GÖR NYTTA

Vårt bidrag är viktigt

Kom ihåg att bidra till den årliga fonden!

Det är bidrag från klubbarna och våra medlemmar till Årliga Fonden som gör det möjligt för Rotary Foundationkommittén i D2360 att växla upp klubbarnas olika projekt med bidrag. Rotary Foundation förstärker klubbens insats med upp till 100 % för godkända ansökningar. Behovet av hjälpinsatser ökar hela tiden och det sätter press på Rotarys förmåga att hjälpa och bidra. Ge ett bidrag till Årliga Fonden varje år och visa ditt och klubbens engagemang!

Som ni säkert känner till är storleken av det belopp som delas ut till klubbarna helt avhängigt av penninggåvorna till Årliga Fonden tre år tidigare. Varje gåva gör nytta och det är den kollektivt insamlade summan inom Distriktet som återförs.

Den belöning den givande klubben får för en gåva till Årliga Fonden är utöver tillfredställelsen av att ha möjliggjort fortsättning för Rotarys hjälpverksamhet också att klubben kvalificerar sig för att District Grant som delfinansiering av ett eget framtida hjälpprojekt. Dessutom får klubben för varje 1000 USD man skänker till Årliga Fonden möjlighet att dela ut en Paul Harris Fellow-utmärkelse (PHF). Detta är en fin möjlighet att kunna hedra en klubbmedlem som gjort fina insatser för klubben.

 

The Rotary Foundation har 7 fokusområden

 1. Freds- och konfliktlösningar
 2. Förebyggande och behandling av sjukdomar
 3. Vatten och sanitet
 4. Mödra- och barnavård
 5. Grundläggande utbildning samt läs- och skrivkunnighet
 6. Ekonomisk utveckling och samhällsutveckling 
 7. Främja miljön 

The Rotary Foundation fokusområden

Rotarys första välgörenhetsprojekt var en offentlig toalett i Chicago

The Rotary Foundation - bakgrund

Vid 1917 års Convention föreslog avgående RI presidenten Arch Klumph att det skulle skapas en gåvofond: ”För ändamålet att göra gott i världen”.

The Rotary Club of Kansas City bidrog med  den första donationen på USD 26,50. Här startar Rotary Foundations verksamhet.

Rotary Foundations fonder

 • Annual Fund – Årliga fonden
 • World Fund – Fonden för Global Grants
 • Polio Fund – Fonden för utrotande av polio.
 • Disaster Respons Fund – Katastroffonden
 • Endowment Fund – Gåvofonden, vårt sparkonto


Charity Navigator, som utvärderar välgörenhetsorganisationer, ger Rotary Foundation högsta betyg – 14 år i rad!