Rotary skyddar miljön

måndag 1 maj 2023

Mona Ulvåknippa

HÅLLBARHETFRÅGOR - VAD ROTARY GÖR I DAG

Gör en insats för att Skydda miljön

Hur kan vi inom Rotary göra skillnad här i Västsverige?

Vilka projekt pågår redan?           

 • Fjordtorsk
 • Strandstädning
 • Fågelholkar
 • Insektshotell
 • Skräpplockning
 • Klimatkompensering
 • Trädplantering
 • Invasiva arter      
 • Bokcirkel >>

Vad kan vi göra mer? 

Kanske gör ni något i er klubb? Skicka info till hu2360@rotary.se så lägger vi upp här.

Hållbarhetskommittén i distrikt 2360 fortsätter att tillverka Fågelholkar med Rotarylogga. Säljs för 100 kr/st. Du kan beställa på hu2360@rotary.se

Fågelholkar med Rotarylogga. Säljs för 100 kr/st. Du kan beställa på hu2360@rotary.se

Främja miljön - Ett av Rotarys 7 fokusområden

Rotary arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor

 ”Rotary stöder aktiviteter som stärker bevarande och skyddande av naturtillgångar, främjar miljömässig hållbarhet och bidrar till harmoni mellan människor och miljö"  Fokus Miljö - Rotarys policyförklaring 

IPCC Rapporten 2022

Allt liv på jorden är utsatt. Oförutsedda klimatförändringar har redan påverkat allas liv, i alla delar av världen. IPCC rapporten 2022 visar det komplexa sambandet mellan klimatförändringar och risker för naturen och människor, nu och i framtiden. Klimatförändringarna ger oss också förslag till möjligheter att agera och anpassa oss.

Rapporten ger oss svar på viktiga frågor om hur olika arter och ekosystem reagerar och om de kan anpassa sig eller inte och konsekvensen detta har på vår livsavgörande resurs - vatten.

Titta på filmen nedan >>

Vårt klimat är vår framtid. IPCC Sixth Assessment Report - Climate Change 2022

Vad finns det för fördelar med att utveckla fokusområdet ”Skydda miljön” ?


 • Skapa lokala projekt, nära oss
 • Synas mer i närsamhället, pressen
 • Attrahera yngre medlemmar
 • Göra en insats för miljön      

Fokusområdet Skydda miljön

Environmental Sustainability Rotary Action Group - ESRAG

Environmental Sustainability Rotary Action Group (ESRAG) utbildar och inspirerar till åtgärder kring miljömässig hållbarhet och klimatförändringar  

Actiongrupp fokuserar på följande sex globala hållbarhetsmål:

 • Mål 7 Hållbar energi för alla
 • Mål 11 Hållbara städer och samhällen
 • Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
 • Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
 • Mål 14 Hav och marina resurser
 • Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Läs mer om ESRAG >>