Vad brinner du för?

måndag 14 november 2022

Mona Ulvåknippa

Rotary Action Groups är självständiga, internationella Rotary-affiliate grupper med medlemmar som har expertis och erfarenheter inom ett speciellt område. Helt i linje med Rotarys mål att öka den humanitära hjälpen använder medlemmarna sin kunskap och passion för att hjälpa klubbar och distrikten med genomförandet av projekt. Varje grupp har sin egen styrning, sitt medlemskap och sina aktiviteter i enlighet med Rotary Internationals policys.  

Bli medlem i en Action Group

  • Medlemskap i grupperna är öppna för alla. Rotarianer, Rotaracter och Peace Fellow medlemmar kan ha en ledande roll.
  • När du blir medlem i en Rotary Action Group kan du använda dina proffesionella kunskaper för att ge råd och tips i projekt som ligger utanför din klubb, ditt distrikt eller land.
  • Rotary Action Groups ger dig tillgång till ett internationellt nätverk med likasinnade över hela världen.

Det finns 27 Action Groups

Samarbeta med en Action Group

Kontakta en Action Group om du vill:

  • Dra nytta av medlemmarnas tekniska expertis för att planera och implementera ett samhällsprojekt eller ett projekt med medel från en Global Grant fond.
  • Ansluta dig till potentiella projektpartners, både inom och utanför Rotary.
  • Få hjälp med insamling till projekt
  • Anpassa en grupps projektram för att implementera det lokalt
  • Förbättra din klubbs eller ditt distrikts påverkan för ett bättre samhälle
  • Bjuda in lokala medlemmar i en Action Group till ditt lokala nätverk. 


Ny Action Group?

Vill du starta en ny Action Group? Läs mer här om hur du gör. Alla grupper måste godkännas av Rotary International Board of Directors.

Exempel på Rotary Action Groups arbeten:

The Rotary Action Group for Reproductive, Maternal Child Health arbetar med klubbar i Tyskland, Österrike och Nigeria för att minska mödrars- och barns dödlighet på sjukhusen på Nigerias landsbygd.  

Rotary Action Group for Family Health & AIDS Prevention sponsrar ett årligt event för att arbeta preventivt inom sjukvården, göra HIV tester och ge rådgivning till tusentals människor på hundratals orter i Afrika.

The Rotary Action Group for Community Economic Development kopplar ihop klubbar och distrikt med mikrofinansinstitut för att hjälpa fattiga att starta inkomstbringande projekt.

Relaterade länkar: