Rotary Leadership Institute - RLI

fredag 3 maj 2024

ROTARY LEADERSHIP INSTITUTE I DISTRIKT 2360/2365 

Läs mer om nästa RLI samt om årets diplomutdelning den 13 april 2024 nedan.

Sedan 2019 har vi i Distrikt 2360 utbildat rotarianer i ledarskapsprogrammet RLI – Rotary Leadership Institute. En möjlighet att lära mer om Rotary, utveckla sitt ledarskap och skapa ett gott Rotaryledarskap.

Utbildningen är dialogbaserad och interaktiv med högt tempo där deltagarnas engagemang och professionella engagemang tas tillvara.

En investering för såväl klubben som den enskilde deltagaren som ska utveckla oss. Utbildningen omfattar tre dagar och leds av utbildade facilitatorer som hjälper gruppen mot samma mål.

Börja redan nu att inventera era klubbar på kandidater för att stärka och utveckla vårt Rotary.    

RLI 2024-2025 (Nya distrikt 2365)

 • Kurstillfälle 1: 9 november 2024
 • Kurstillfälle 2: 1 februari 2025
 • Kurstillfälle 3: 12 april 2025

Anmälan till kursen görs till rli2365@rotary.se med ifylld och undertecknad blankett.  

ROTARY LEADERSHIP INSTITUTE - RLI

Diplomutdelning till RLI deltagarna 13 april 2024

RLI 2024 I DISTRIKT 2360

Lördagen 13 april 2024 genomfördes den sista av tre moduler i Rotarys eget ledarskapsprogram, RLI- Rotary Leadership Institute.

Det var med stor glädje och stolthet som Guvernör Stig Ottosson och ansvarig för RLI Ulla-Britt Andreasson delade ut diplom och pins till de nio som tog examen.

Ett stort grattis till:

 • Dan Bodin, Borås Viskan RK
 • Helene Mossberg Hjertén, Vänersborg RK
 • Glenn Håkansson och Therese Edström, Mölndals RK
 • Staffan Kuuse, Landvetter Råda RK
 • Cecilia Kilhamn, Göteborgs City RK
 • Peter Strandman och Gunnar Brinck, Borås RK
 • Ylva Kornegård Björklund, Göteborg Kungsporten RK

RLI ger stöd och möjligheter för inkommande presidenter att utveckla sin klubb.

Skynda därför att anmäla just er inkommande president till nästa kurs som startar 9 november 2024. Då välkomnar vi alla i hela vårt nya D2365.

RLI – Stärkt ledarskap med ökad kunskap om Rotary  

Sedan 2019 har vi i Distrikt 2360 utbildat rotarianer i ledarskapsprogrammet RLI – Rotary Leadership Institute. En möjlighet att lära mer om Rotary, utveckla sitt ledarskap och skapa ett gott Rotaryledarskap. Utbildningen är dialogbaserad och interaktiv med högt tempo där deltagarnas engagemang och professionella engagemang tas tillvara. En investering för såväl klubben som den enskilde deltagaren som ska utveckla oss. Utbildningen omfattar tre dagar och leds av utbildade facilitatorer som hjälper gruppen mot samma mål. Börja redan nu att inventera era klubbar på kandidater för att stärka och utveckla vårt Rotary.

De klubbar som satsar på RLI får

 • Ledare som utvecklar sin kunskap om både ledarskap och Rotary
 • Rotarianer som utvecklar sitt engagemang
 • Rotarianer i olika åldrar som ges möjligheter till nätverksutbyte inom Rotary
 • Rotarianer som gör skillnad i sin klubb

Vår filosofi är

“Att vara en skicklig ledare är inte en garanti för gott Rotaryledarskap. En ledare i Rotary behöver också ha god Rotarykunskap, ett perspektiv på Rotarys ursprung, var vi befinner oss nu och en vision för Rotarys framtid.”   

Genomförandet

RLI genomförs som en dialogbaserad och interaktiv utbildning med högt tempo och mycket aktivitet, där deltagarnas engagemang och professionella bakgrund tas tillvara. RLI är en investering i klubbens framtid och ett erbjudande för de Rotarianer, som vill bidra till klubbens utveckling. Deltagarna får en ökad kunskap om Rotary och ledarskap i en ideell organisation, som kan tillämpas på alla nivåer i organisationen. RLI bidrar till ett ökat engagemang och entusiasm för att utveckla Rotary.

Utbildningen omfattar tre dagar och leds av facilitatorer. En facilitator definieras som en person som hjälper en grupp människor att arbeta mot ett gemensamt mål. Facilitatorn koncentrerar sig på processen och lyssnar på alla inblandade för att ge rum åt de krafter som hjälper gruppen mot samma mål. Facilitatorerna får utbildning för sitt uppdrag och är Rotarianer med erfarenhet av olika uppdrag inom Rotary och som har arbetat med utbildning professionellt eller har annan för uppdraget relevant bakgrund. Certifikat tilldelas deltagarna efter genomgången ledarutbildning

Facilatorer

Per Frykner, Trollhättan RK
Ulla Andreasson, Orust RK
Ulla-Britt Andreasson, Landvetter Råda RK
Lena Alervall, Lerum Aspen RK

KURSEN BESTÅR AV TRE DELAR

RLI, omgång 3, april 2023